آموزش

رایگان و با کیفیت

بخش آموزش
راشا مشاوران راستین

برای آموزش هر مطلبی،
ما در کنار شما هستند.

در حال حاضر شرکت راشا مشاوران راستین  فعالیت های حرفه ای خود را با بهره گیری از کادر مجرب  و نیروهای متخصص در زمینه آموزش حسابداری و مالی ؛ حسابرسی ؛ مشاوره مالیاتی و بیمه ای ، نرم افزار و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری و همچنین مشاوره و اجرای خدمات بین المللی و داخلی در حوزه های تامین مالی خارجی و جذب و انجام سرمایه گذاری خارجی تحت قانون FIPPA‌ (قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ) با اتکاء به سال ها تجربه جهت خدمت رسانی هر چه بهتر در تهران و شعب شهرستانها ارائه میکند.

آموزش حسابداری

آموزش نرم افزار

آموزش مدیران

آموزش سرمایه‌گذاری