خدمات حسابرسی

_

خدمات  حسابرسی

خطر و ریسک پذیری در هنگام تصمیم‌گیری‌های مالی شرکت ها  همواره مد نظر مدیران بوده است. راشا مشاوران راستین با ارائه مجموعه‌ای از خدمات اطمینان‌بخش در زمینه خدمات حسابرسی به شما کمک می‌کند تا کم‌خطرترین انتخاب را داشته باشید. راشا مشاوران راستین  با استقرار نظام کنترل‌های داخلی در شرکت‌ها ، در به حداقل رسیدن خطاها و سوء استفاده‌های مالی کمک میکند.

عمده خدمات حسابرسی راشا مشاوران راستین:

  • عقد قرارداد حسابرسی داخلی و اعزام حسابرس داخلی /حسابرسی مالیاتی /حسابرسی عملیاتی
  • استقرار سیستم حسابرسی بر اساس قوانین مالی و مالیاتی در شرکتها به منظور رسیدگی مستمر مالیاتی و رفع نقائص و پیشگیری ها
  • انجام حسابرسی فوری مخصوص تسهیلات بانکی داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات
  • حسابرسی خاص محیط زیست / مسئولیت اجتماعی
  • آموزش اصول و استانداردهای حسابرسی و مشارکت با حسابداران رسمی و حسابرسان و موسسات حسابرسی معتبر داخلی و بین المللی

همچنین جهت مشاهده دیگر مشاوره مالیاتی و حسابداری میتوانید به صفحه خدمات مالی شرکت راشا مشاوران راستین مراجعه نمایید.

_

آشنایی با خدمات راشا مشاوران راستین

با دیدن این ویدیو در چند دقیقه با تمامی خدمات راشا مشاوران راستین آشنا خواهید شد
خدمات مدیریت مالی مالیاتی حسابداری راشا
معرفی خدمات راشا مشاوران راستین