کارت-بازرگانی-فرار-مالیاتی-راشا-مشاوران-راستین

کارت بازرگانی و فرار مالیاتی

در این سری مقاله های شرکت راشا مشاوران راستین قصد داریم در مورد کارت بازرگانی و همچنین فرار مالیاتی صحبت کنیم . در این مقاله ابتدا در مورد نیاز دولت به مالیات صحبت کرده و سپس جنبه های مختلف فرار مالیاتی بررسی میشود . همچنین در قسمت دوم این سری مقاله به توضیح و تشریح  مراحل دریافت کارت بازرگانی خواهیم پرداخت.

مالیات

نظر به سیاست های کلان اقتصادی مبنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی (به عنوان مهم ترینمنابع درآمدی دولت) و افزایش درآمدهای مالیاتی، برخورد قاطع با پدیده فرار مالیاتی به مهمتریناهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دولت تبدیل گردیده است. استفاده از کارت بازرگانی اشخاصدیگر به عنوان یکی از شگردهای فرار مالیاتی در زمره جرائم مالیاتی میباشد که مقنن در ماده 274اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم به جرم انگاری آن پرداخته است.

جرائم مالیاتی

علی رغم گام مثبتی که قانون گذار با این اقدام در راستای مبازره با یکی از مهم ترین جرائم مالیاتی برداشته است لیکن حسب مطالعات و پژوهش های به عمل آمده، در عمل برخورد با مرتکبین جرم موصوف، مراجع اجرایی،نظارتی و قضایی را با چالش ها و ابهاماتی مواجه نموده است. از جمله مهم ترین این چالش ها رعایتنکردن موازین قانونی در صدور و تمدید کارت بازرگانی، سهل انگاری در بررسی قابلیت ثبتشرکت، عدم آشنایی تخصصی دستگاه قضایی با فرآیندهای مالیاتی (قوانین و بخشنامه ها)، عدمتشکیل دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی (تا کنون،) فقدان آگاهی مؤدیان و همچنین وجود موانع جدیدر اعلام جرم میباشمالیات یکی از عمده ترین منابع درآمدی دولت است که در راستای اجرای سیاست های اقتصادی و
همچنین بهبود رفاه اجتماعی ابزاری مؤثر و کارآمد محسوب میگردد. علی رغم این امر، وصول درآمدهای مالیاتی در قیاس با سایر درآمدها همواره با موانعی روبه رو بوده است، از جمله این موانع پدیدهفرار مالیاتی میباشد.

فرار مالیاتی

منظور از فرار مالیاتی هرگونه تلاش غیر قانونی مؤدیان به منظور پرداخت نکردن مالیات می باشدکه منجمله آن عدم ارائه اطلاعات لازم درمورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول است.متأسفانه فرار مالیاتی به شیوه ها و شگردهای مختلفی رخ میدهد که از جمله این شگردها می توانبه موارد ذیل اشاره نمود:
– حساب سازی و ارائه دفاتر غیرواقعی (دارا بودن دو دفتر.)
– عدم ابراز درآمد واقعی از سوی مؤدیان به قصد فرار (کتمان درآمد.)
– خودداری فعالان اقتصادی از اعلام فعالیت شغلی به سازمان امور مالیاتی کشور.
– خرید و فروش فاکتورهای صوری.
– ارائه متقلبانه اسناد صورتهای مالی، اظهارنامه های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی ربط.
– عدم ثبت معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی براساس مقررات الزامی است.
– خودداری از ارائه اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش بینی شده درمقررات.
– تبانی با مأموران مالیاتی در جهت کاهش یا عدم پرداخت مالیات واقعی.
– خودداری افراد مشمول مالیات بر ارزش افزوده از نام نویسی در نظام مالیات بر ارزش افزوده.
– جعل گواهی ها و اوراق مالیاتی و قبوض بانکی پرداخت مالیات.
– عدم وجود اطلاعات شفاف در گردش وجوه بانکی اشخاص و مؤدیان مالیاتی.
– عدم شفافیت در ارائه اطلاعات معاملات از سوی اشخاص ثالث و بنگاه های اقتصادی.
– سوء استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر.

بیان راهکارها

لذا با عنایت به اینکه سوء استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر توسط فرصت طلبان یکی از
اهرمهای فرار مالیاتی در سالهای اخیر بوده است و نظر به اهمیت برخورد قاطع با مرتکبین و ایجاد
نظام اقتصادی کارآمد مبتنی بر پرداخت مالیات در مقابل هرگونه کسب درآمد، در مقاله حاضر ضمن
بیان مفهوم کارت بازرگانی و شرایط اخذ آن، راهکارها و پیشنهاداتی را در راستای اصلاح و بهبود وضعیت موصوف مطرح خواهیم کرد.

برای ادامه مطلب در قسمت دوم این مقاله با ما همراه باشید

فرار مالیاتی

۲ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *