خط و نشان سازمان امور مالیاتی برای معاملات صوری


در این مقاله با راشا مشاوران راستین همراه باشید تا از از نحوه رسیدگی به صورت حساب‌های غیرواقعی توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی آشنا شوید.

به گزارش  خبر گذاری دنیای اقتصاد:

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در این مرقومه اعلام کرده در صورت عدم معرفی یا شناسایی اطلاعات خریدار و فروشنده، وفق ماده ۲۷۴ که مربوط به مجازات در محاکم قضایی است، استفاده شود. در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۲۳/ ۹۵/ ۲۰۰ مورخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۹ موضوع نحوه رسیدگی به‌صورت‌حساب‌های غیر واقعی، ضمن تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه فوق در حسابرسی‌های مالیاتی کلیه سنوات به‌خصوص سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ادارات امور مالیاتی باید با دعوت از مودی مورد حسابرسی از وی درخواست کنند اسامی خریداران و فروشندگان واقعی را که در اسناد و مدارک تسلیمی اعلام نشده، ارائه کند.

ادارات امور مالیاتی مکلفند:

۱- نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید از مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی اقدام نمایند. مگر اینکه مؤدی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید و در صورت مطالبه و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید مذکور از فروشنده واقعی، مبالغ پرداختی برای خریدار واقعی اعتبار مالیات ارزش افزوده محسوب می‌شود. همچنین باید در مواردی که قبلا نسبت به پذیرش اعتبار خرید از مؤدیان فاقد اعتبار اقدام نموده مجددا نسبت به مطالبه مالیات تا سقف اعتبار غیر واقعی پذیرفته شده از خریدار واقعی با توجه به عدم پرداخت مالیات و عوارضی در زمان خریداران اقدام نمایند.

۲- با توجه به عدم صدور صورت‌حساب به نام خریدار واقعی، نسبت به مطالبه جریمه عدم صدور صورت‌حساب موضوع مواد ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰و ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ حسب مورد و همچنین بند ۲ ماده ۲۲ قانون مالیات ارزش افزوده اقدام نمایند.

۳- نسبت به مطالبه جریمه عدم ارسال فهرست معامله های خرید یا فروش موضوع مواد ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ و ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴حسب مورد نسبت به معاملات با مودیان صوری اقدام نمایند.

۴- با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با تفویض بخشودگی جرایم مودیان موضوع این بخشنامه به سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند (۳) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳/ ۲/ ۱۳۹۹ جرایم مقرر در قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات ارزش افزوده برای عملکرد سال‌ها و دوره‌های مالیاتی ۱۳۹۵ و به بعد این گونه مودیان که نسبت به معرفی خریداران یا فروشندگان واقعی اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرایم موضوع دستورالعمل شماره ۵۰۹/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۲۰/ ۰۳/ ۱۳۹۹ نخواهند بود.

در صورت همکاری صرفا نسبت به درصد اعلام اسامی خریداران و فروشندگان واقعی از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی مؤدیان صوری او در اجرای مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور مشمول بخشودگی جرایم قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات ارزش افزوده و نسبت به درصدهای اعلام شده در دستور العمل فوق الذکر خواهند بود. همچنین درخصوص جرایم سال‌های قبل از ۱۳۹۵ نیز بخشودگی جرایم در اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم تا سقف درصدهای تعیین شده و با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور به مدیر کل امور مالیاتی تفویض می‌شود.

۵- در صورت عدم معرفی خریدار و فروشنده واقعی تمام یا بخشی توسط این‌گونه مودیان برای معامله های سال‌های ۱۳۹۵ و به بعد، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به معاملات غیر‌واقعی در اجرای مقررات مواد ۲۳۰ و ۲۷۴ قانون مالیات حسب مورد در اجرای شیوه نامه شماره ۵۷/ ۹۷/ ۲۰۰ مورخ ۱۶/ ۴/ ۱۳۹۷ اقدام نمایند.

۶- در صورت شناسایی یا معرفی فروشنده یا خریدار واقعی، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات نسبت به مطالبه مالیات از مودی واقعی اقدام نمایند.

۷- مسوولیت اجرای دقیق این بخشنامه و بخشنامه شماره ۲۳/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۹ با مدیران کل امور مالیاتی می‌باشد و ادارات کل امور مالیات مکلفند اقدامات انجام شده در اجرای بخشنامه‌های فوق را به‌صورت ماهانه در سامانه‌ای که برای این منظور توسط معاونت فناوری‌های مالیاتی ایجاد می‌شود وارد نمایند.

۸- معاونت فناوری‌های مالیاتی موظف است با استفاده از داده‌ها و اطلاعات پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان نسبت به شناسایی سیستمی مودیانی که معامله (خرید یا فروش ) آنها با اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودیان صوری ) می‌باشد، اقدام و فهرست آن را جهت بهره برداری ادارات امور مالیاتی در سامانه قرار دهد.

۹- دادستانی انتظامی مالیاتی و در مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی مکلف است ضمن نظارت بر حسن اجرای مفاد بخشنامه‌های فوق، نحوه اجرای آن را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان گزارش کنند.

با راشا مشاوران راستین علاوه بر دریافت خدمات مالیاتی و حسابداری با آخرین اخیار امور مالی کشور آشنا شوید.

اخبارفرار مالیاتیکاهش مالیاتمالیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *