اظهارنامه-مالیاتی

اظهارنامه-مالیاتی


در قسمت اول این مقاله به ضرورت استفاده از اظهارنامه پاسخ دادیم ؛ در این قسمت با راشا مشاوران راستین همراه باشید تا سایر دلایل اهمیت اظهارنامه های مالیاتی را برای شما بیان کنیم.

5-ماده 274(1394/04/31 الحاقی):

6 -خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم وتسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی
7 -استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره 1 -اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 07/08/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
تبصره 2 -اعلام جرائم و اقامه دعوا علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائیازطریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.

6-ماده275 (1394/04/31 الحاقی):

چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشدبرای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازا تهای زیرمحکوم می شود:
1 -ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی.
2 -ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری (تبصره – مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع ازمسؤولیتکیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی باشد).

7-ماده 277(1394/04/31 الحاقی):

مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات هایمقرر در مواد (274 )تا (276 ) این قانون،مسؤل پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تامهلت مقرر در ماده (157 )این قانون مطالبه نشده باشد وهمچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صلاح قضائی می باشند.

8-ماده 95(1394/04/31 اصلاحیه):

صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظف اند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد راکه با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاترتجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری آنها اعمازماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسبمورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمولمالیات به مراجع ذی ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی ودارایی میرسد.

در قسمت سوم این مقاله همراه ما باشید تا تعریف اظهارنامه مالیاتی عملکردی را بدانید؛  راشا مشاوران راستین با اجرای خدمات مالیاتی و خدمات حسابداری درکنار شما صاحبان مشاغل و املاک گرامی می باشد.

فرار مالیاتیکاهش مالیاتمالیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *