راهنمای استفاده از سامانه آنلاین دریافت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی (قسمت دوم)

اظهارنامه الکترونیکی

راهنمای استفاده از سامانه آنلاین دریافت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی


در قسمت اول این مقاله مقدمه ای بر هدف و چگونگی استفاده از این سامانه برای دریافت اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی داشتیم ؛ در این قسمت با راشا مشاوران راستین همراه باشید تا با فیلد اطلاعات لازم برای شخص حقوقی و سپس اطلاعات اختصاصی آشنا شوید.

2.1-مشخصات شخص حقوقی:

این فرم شامل اطلاعات هویتی مؤدی، اطلاعات آدرس اقامتگاه قانونی، واحد مالیاتی و اداره کل مرتبط می باشد . بخشی ازفیلدهای اطلاعاتی آن طی سرویس ارتباطی با سامانه ثبت نام سازمان امور مالیاتی کشرور تکمیرل و برخری از فیلردهای آنهمچون نوع مؤدی حقوقی و … می بایست به صورت اجباری توسط مؤدی تکمیل گردد.

2.2.اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شخص حقوقی:

این فرم شامل اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شخص حقوقی می باشد، اطلاعات آن بر اسراس اطلاعات ثبرت نام مؤدی به صورت خودکار تکمیل می شود و قابلیت ویرایش فیلدهای شماره حساب، نام بانک و نام شعبه وجود نداشته ومودی تنها قادر به تکمیل فیلدهای “موجودی اول دوره”، “گردش حساب” و ” مانده حساب” می باشد. در صورت نیاز برهاصلاح اطلاعات این جدول لازم است مودی از طریق سامانه ثبت نام اقدام نموده و پس از ثبت اصلاحات از طریق عملیات بروزرسانی، اطلاعات به روزشده مجدد بارگذاری می شود.

2.3 .بخش الف- اطلاعات اختصاصی:

این فرم شامل سوالات مربوط به اطلاعات اختصاصی مؤدی می باشد و بیشتر سوالات آن به صورت بلی و خیر تعریف شدهاست. بر اساس پاسخ مؤدی به هر یک از این سوالات جداول اظهارنامه مربوطه فعال می شود که بر اسراس اطللاعات مرؤدیتکمیل آن ها اجباری خواهد بود. پاسخ به تمامی سوالات اطلاعات اختیاصی اجباری می باشد. دقرت بفرمایید که پاسرخ سوالات به صورت پیش فرض “خیر” تعریف شده است و مؤدی می بایست به دقت سوالات را مطالعه و بر اساس فعالیت خودپاسخ مناسب را انتخاب نماید.

2.4 .جدول1 -اطلاعات مجوزهای فعالیت های اقتصادی:

این فرم شامل اطلاعات مجوزهای فعالیت های اقتصادی مؤدی می باشد که در صورت ثبت پاسخ “بلی” برای “سوال شماره1” در جدول اطلاعات اختصاصی، این جدول فعال و تکمیل اطلاعات آن اجباری می باشد.اطلاعات این جدول بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت نام سازمان امور مالیاتی و اطلاعات دریافتی از سازمان های صادر کننده مجوزها به صورت غیرقابل ویرایش تکمیل شده و مؤدی تنها قادر به ویرایش نوع مجوز و تاریخ انقضای مجوزمی باشد.در صورت نیاز به اصلاح اطلاعات این جدول لازم است مودی از طریق سامانه ثبت نام اقدام نموده و پس از ثبت اصلاحات ازطریق عملیات بروزرسانی، اطلاعات به روزشده مجدد بارگذاری می شود.لازم به توضیح است که جهت استفاده از سهم اتاق بازرگانی در جدول محاسبه مالیات لازم است حداقل یک مجوز از نوعکارت بازرگانی در این جدول ثبت شده باشد.

در قسمت سوم این مقاله با راشا مشاوران راستین همراه باشید تا با سایر جداول اظهارنامه مالیاتی آشنا شوید.

فرار مالیاتیمالیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *