راهنمای استفاده از سامانه آنلاین دریافت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی ( قسمت چهارم)

اظهارنامه الکترونیکی

راهنمای استفاده از سامانه آنلاین دریافت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی


در قسمت سوم این مقاله با جداول پنج تا هشت فرم اظهار نامه مالیاتی آشنا شدید ؛ در این قسمت با ما همراه باشید تا با ادامه نحوه تکمیل سایر جداول اظهارنامه مالیاتی آشنا شوید.

2.9.جدول 6 -درآمدهای معاف/ نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها):

این فرم شامل درآمدهایی است که بر اساس قانون معاف از مالیات می باشند. در صورت ثبت پاسخ “بلی ” برای “سوال شماره11 “در جدول اطلاعات اختصاصی این جدول فعال و تکمیل اطلاعات آن اجباری می باشد ، ضمن اینکه در صورت ثبت پاسخ “بلی” برای “سوال شماره 13 “جدول اختصاصی ردیف 2 تا 12 این جدول نمایش داده می شود و تکمیل آن اجباری خواهد بود، در غیراین صورت ردیف های اشاره شده در جدول نمایش داده نمی شود.
پس از تکمیل این جدول توسط مؤدی مجموع”سود (زیان) درآمدهای معاف” به جدول محاسبه مالیات منتقل و در محاسبه مالیات متعلقه تاثیرگذار خواهد بود.

2.10 .جدول 7 -استهالک زیان سنواتی:

ین فرم شامل اقلام اطلاعاتی مربوط به استهالک زیان سنواتی است که در صورت ثبت پاسخ “بلی” برای “سوال شماره 8″در جدول اطلاعات اختصاصی این جدول فعال و تکمیل اطلاعات آن اجباری می باشد.پس از تکمیل این جدول توسط مؤدی میزان استهالک زیان سنواتی به جدول محاسبات مالیات منتقل و در محاسبه نهایی مالیات متعلقه تاثیرگذار خواهد بود.
مقادیر فیلدهای اطلاعاتی مبلغ زیان سنوات قبل طبق دفاتر و مانده زیان سنوات قبل مورد تایید سازمان امور مالیاتی میبایست به صورت منفی ثبت شوند.

1.11 .جدول 8 -معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی (کسر از مالیات):

این فرم شامل اطلاعات معافیت ها و بخشودگی مالیاتی مؤدی می باشد که در صورت ثبت پاسخ “بلی ” برای “سوال شماره12″در جدول اطلاعات اختصاصی این جدول فعال و تکمیل اطلاعات آن اجباری می باشد.
توجه: بندهای 6 تا 11 این جدول بر اساس اطلاعات تکمیل شده توسط مودی در جدول شرماره 4( بورس سهام) فعال وغیرفعال خواهد شد. در صورتیکه شخص حقوقی دارای “سهام شناور آزاد در بورس سهام” می باشد لازم است به منظورتعیین نرخ مورد بخشودگی درصد سهام شناور را ثبت نماید و چنانچه شخص حقوقی دارای سهام پذیرفته شده در بازارسهام نبوده ولی کالای ایشان در بازار کالا مورد مبادله قرار می گیرد می بایست این درصد توسط مودی تکمیل نشود.
درصورتیکه جدول بورس برای مودی فعال نبوده و قابل مشاهده نمی باشد لازم است پاسخ بلی را برای سوال مربوطه (سوال شماره 6 ) در جدول اطلاعات اختصاصی ثبت نماید و سپس جدول بورس فعال می شود.پس از تکمیل این جدول توسط مؤدی مبلغ جمع بخشودگی های مالیاتی به جدول محاسبه مالیات منتقل و در محاسبه مالیات متعلقه تاثیرگذار خواهد بود.

2.12 .جدول 9 -توسعه، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی (ماده138 ق.م.م مصوب27/11/1380):

این فرم شامل فیلدهای اطلاعاتی جدول توسعه، نوسازی و بازسازی صنعتی معدنی (ماده 138ق.م.م) می باشد و پس ازتکمیل این جدول توسط مؤدی حاصل جمع سود حاصل از منابع درآمدی مشمول مالیات، مالیات متعلقه موضوع ماده 105ق.م.م و مبلغ بخشودگی به جدول معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی منتقل می شود.

در قسمت پنجم این مقاله با ما همراه باشید تا جدوال 13تا16 را برسی کنیم

با راشا مشاوران راستین از با کیفیت ترین خدمات مالیاتی و خدمات حسابداری و امور مالی بهره مند شوید.

فرار مالیاتیکاهش مالیاتمالیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *