راهنمای استفاده از سامانه آنلاین دریافت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی ( قسمت پنجم)

اظهارنامه الکترونیکی

راهنمای استفاده از سامانه آنلاین دریافت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی


در قسمت چهارم با ادامه نحوه تکمیل سایر جداول اظهارنامه مالیاتی آشنا شدید ؛ در این قسمت با راشا مشاوران راستین همراه باشید تا جدوال 13تا16 را برسی کنیم.

2.13 .جدول10 -ثبت کمک های مالی پرداختی:

این فرم شامل اطلاعات کمک های مالی پرداختی مؤدی می باشد در صورت ثبت پاسخ “بلی” برای “سوال شماره 96 “درجدول اطلاعات اختصاصی این جدول فعال و تکمیل اطلاعات آن اجباری می باشد.
پس از تکمیل این جدول توسط مؤدی مجموع مبلغ کمک های مالی پرداختی به جدول صورت سود و زیان و مقدار قیلد مازاد کمک های مالی پرداختی پذیرفته نشده توسط سازمان به جدول محاسبه مالیات منتقل و در محاسبه مالیات متعلقه
تاثیرگذار خواهد بود.

2.14 .جدول 11 -صورت وضعیت مالی (ترازنامه):

در این فرم اطلاعات مربوط به صورت وضعیت مالی (ترازنامه) مؤدی وارد می شود.اطلاعات این جدول بر اساس استاندارد ارائه شده توسط جامعه حسابداران رسمی بروز شده است. تغییرات اعمال شده درسال جاری به شرح ذیل اعالم می گردد:
 در بخش دارایی ها، دارایی های غیر جاری به بالای جدول و دارایی های جاری به پایین جدول منتقل شده است.
 دارایی های جاری
– مجموع “حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری” و ” سایر حساب ها و اسناد دریافتنی ” در فیلد “دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها” منعکس می شود.
– مقدار فیلد” سفارشات و پیش پرداخت ها” در فیلد “پیش پرداخت ها” منعکس می شود.
-فیلد “دارایی های غیرجاری نگهداری برای فروش” به جدول اضافه شده است.
 دارایی های غیرجاری
– فیلد “دریافتنی های بلند مدت” به جدول اضافه شده است.
 عنوان “بدهی ها و حقوق صاحبان سهام” به “حقوق مالکانه و بدهی” تغییر نموده است.
 عنوان حقوق صاحبان سهام به “حقوق مالکانه” تغییر و به بالای جدول منتقل شده است.
– فیلدهای “افزایش سرمایه در جریان”، “صرف سهام”، “صرف سهام خزانه ” و “سهام خزانه ” به جدول اضافه شده است.
-مجموع فیلدهای “حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری” و ” سایر حساب ها و اسناد پرداختنی ” در فیلد “پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها” منعکس می شود.
– مقدار فیلد “ذخیره مالیات” در فیلد “مالیات پرداختنی” منعکس می شود.
– فیلدهای “ذخایر”، “بدهی های مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فرروش ” اضافه شردهاست.

2.15 .جدول12 -صورت سود و زیان:

در این فرم اطلاعات مربوط به صورت وضعیت سود و زیان مؤدی وارد می شود.تغییرات صورت پذیرفته در این جدول به شرح ذیل اعلام می گردد:
 مجموع فیلدهای “فروش خالص” و درآمد ناخالص پیمانکاری و ارائه خدمات ” در فیلد “درآمدهای عملیاتی “منعکس می شود.
 مجموع فیلدهای “کسر می شود: بهای تمام شده کالای فروش رفته” و ” کسر می شود: بهای تمام شده پیمانکاری و ارائه خدمات” در فیلد “کسر می شود: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی” منعکس می شود.
 فیلدهای محاسباتی “سود (زیان) ناخالص فروش” و “سود (زیان) ناخالص پیمانکاری ارائه خدمات” حذف شدهاست.
 مجموع فیلدهای ” هزینه تبلیغات و بازاریابی”، ” هزینه تبلیغات و بازاریابی”، “هزینه مطالبات مشکوک الوصول وسوخت شده”، “هزینه حسابرسی و حسابداری” و “سایر هزینه های فروش، اداری و عمومی” در فیلد” سایر هزینه
های فروش، اداری و عمومی منعکس می شود.
 فیلدهای اطلاعاتی ” هزینه حق حضور در جلسات هیات مدیره” به جدول اضافه شده است.
 فیلد “سود (زیان) ناشی از فروش ضایعات” به دو فیلد “سود حاصل از فروش ضایعات” و ” زیان حاصل از فروش ضایعات” تفکیک شده است.
 فیلد ” سود(زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی به دو فیلد “سود حاصل از تسعیر دارایی ها وبدهی های ارزی” و “زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی” تفکیک شده است.
 فیلد “هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها” به جدول اضافه شده است.
 فیلد “مالیات بر درآمد” به دو فیلد” هزینه مالیات بر درآمد سال جاری” و ” هزینه مالیات بر درآمد سالهای قبل”تفکیک شده است.

2.16 .جدول 13 -گردش حساب سود(زیان) انباشته:

در این فرم اطلاعات مربوط به گردش حساب سود(زیان) انباشته مؤدی وارد می شود.
تغییرات صورت پذیرفته در این جدول به شرح ذیل اعلام می گردد:
 فیلدهای “کسر می شود: ذخیره مالیاتی ابرازی” و سود (زیان) قبل از کسر مالیات” حذف شده است.
 مقدار فیلد “تعدیلات سنواتی” در فیلد “اصلاح اشتباهات” منعکس می شود.
 فیلدهای “افزایش سرمایه”، “افزایش سرمایه در جریان”، “خرید سهام خزانه”، “فروش سهام خزانه” و
“سود(زیان) انباشته تعدیل شده ابتدای سال” اضافه شده است.

در قسمت ششم با ما همراه  باشید تا با ادامه روند تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی (جداول 17تا20) آشنا شوید.

راشا مشاوران راستین ارائه دهنده خدمات مالیاتی مالی ، بیمه و خدمات حسابداری و امور مالی در کنار شما صاحبان مشاغل خواهد بود.

فرار مالیاتیکاهش مالیاتمالیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *