اظهارنامه-مالیاتی

اظهارنامه-مالیاتی


در قسمت پنجم این مقاله به پرسش چه کسانی و حداکثر تا زمانی مکلفند اظهارنامه مالیاتی عملکرد را تهیه و ارسال کنند ؛ پاسخ دادیم در قسمت ششم با راشا مشاوران راستین همراه باشید تا بدانید عواقب عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکردی چیست.

عواقب عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد چیست؟

در صورتی که شرکت ها و موسسات ،تشکل های قانونی و اشخاص حقیقی مکلف به تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکنند مشمول جرایم و تبعات قانونی زیرخواهندشد.
1 -طبق ماده 192ق.م.م در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون ازبابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرراقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد(30 %)مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی وصاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد(10 %)مالیات متعلق برای سایر مودیان میباشد.حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یاهزینه های
غیرواقعی نیز جاری است.

تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مودیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه های کثیرالنتشار و سایروسایلارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

2 -طبق ماده 193ق.م.م نسبت به مودیانی که به موجب این قانون ومقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (20 %)مالیات برای هریک از مواردمذکورخواهند بود.
3-طبق تبصره ماده 193ق.م.م عدم تسلیم اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر درسال مربوط خواهد شد
4 -طبق بند ت ماده 132ق م م شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتیبرای اشخاص حقیقی وحقوقی فعال در مناطق آزاد و سایرمناطق کشورتسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه های است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود
5 -شرط استفاده از نرخ صفر مالیاتی هم ارائه اظهارنامه عملکردمی باشد.

در قسمت هفتم مقاله اظهارنامه مالیاتی با راشا مشاوران راستین همراه باشید تا به پرسش منظور از مالیات با نرخ صفرچیست؟ پاسخ دهیم.

راشا مشاوران راستین ارئه دهنده خدمات مالیاتی ، خدمات حسابداری و امور سرمایه گذاری در کنار شما صاحبان اصناف خواهد بود.

فرار مالیاتیکاهش مالیاتمالیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *