نقش و اهمیت حسابرسی داخلی در کسب و کار

نقش و اهمیت حسابرسی داخلی در کسب و کار

همه شرکت ها و موسسات بایستی برای افزایش بهره وری و بهبود فعالیت های کسب و کار خود از حسابرسی داخلی مطمئن استفاده نمایند تا با بهره گیری از این رویکرد سیتماتیک فرایند های رهبری و مدیریت خود را اثربخش کرده و به مدیریت ریسک و کنترل در سازمان کمک نمایند. حسابرس داخلی یک سیستم کنترل داخلی است که همه مدیران در سازمان ها و شرکت ها برای آمادگی از وضعیت هزینه های سازمان و آگاهی از عملیات مالی شرکت ها انجام می دهند. حسابرس داخلی از اعضای مالی سازمان محسوب می شود که به تمامی اسناد و مدارک مالی در موسسه دسترسی داشته و دارای ارتباط مداوم با مدیران ارشد سازمان است. هدف از انجام حسابرسی داخلی، کنترل منابع مالی سازمان و جلوگیری از ایجاد انحرافات در سازمان، بررسی رعایت اصول و الزامات قانونی در سازمان، جلوگیری از ایجاد سوء استفاده های مالی و شناسایی به موقع آنها، شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان و بررسی راه های موثر و غیر موثر در سازمان، و در نهایت بررسی تمام انحرافات مالی و سازمانی در شرکت ها می باشد.

حسابرسان داخلی چه کسانی هستند؟

حسابرسان داخلی یک شخصیت مستقل از افراد سازمان هستند، دارای مهر و امضا می باشند و تمامی گزارشات خود را بایستی مهر نمایند، دسترسی کامل به تمامی اسناد مالی و غیرمالی سازمان ها، بخش های مدیریتی، و استراتژیکی، حقوق و دستمزد را داشته و آنها را بررسی می کنند و همچنین مهارت گزارش دهی خوبی هم دارند.

حسابرسان داخلی بایستی بر عملیات مالی مربوط به بودجه و هزینه ها، حقوق و دستمزد، تنخواه های واحد های مختلف و فرایند انبارگردانی ورود و خروج اجناس تسلط کامل داشته باشند.

نقش و اهمیت حسابرسی داخلی

انواع حسابرسی داخلی چیست؟

انواع حسابرسی داخلی شامل حسابرسی صورت های مالی که به بررسی صورتحساب ها، صورت سود وزیان، ترازنامه و جریان وجوه نقد می پردازد، حسابرسی رعایتی که به بررسی قوانین و استانداردها در اسناد و مدارک مالی می پردازد، حسابرسی عملیاتی به بررسی عملیات شرکت ها و سازمان ها و میزان کارایی آنها می پردازد، و در نهایت حسابرسی مدیریت که عملکرد و تصمیمات مدیران سازمان را بر اساس اهداف و عملکرد بررسی می کند و به شناسایی موارد اشتباه در سازمان ها پرداخته و به مدیران عالی سازمان گزارش می دهد.

نقش و اهمیت حسابرسی داخلی در شرکت ها

بر اساس ماهیت رسیدگی، حسابرسی می تواند به انواع سیستم کنترل داخلی و شناسایی میزان کارایی و بررسی نقاط قوت و ضعف در سیستم، اهداف ثباتی که به بررسی اعداد و ارقام ترازنامه و صورت های مالی پرداخته و آن ها را تایید و یا رد نماید و در نهایت رسیدگی های خاص مثل برگه ارقام و اعداد یک نوع حساب، شناسایی تخلف، اختلاس و …. می باشد.

حسابرسان بایستی آشنایی کامل با اصول حسابداری و حسابرسی، حسابداری صنعتی، تولیدی، خدماتی و پیشرفته داشته باشند، مهارت در حسابرسی شرکت های تجاری و بازرگانی و محاسبه قیمت تمام شده و آشنایی با قوانین تقسیم بودجه و آشنایی کامل با نرم افزارها ی حسابداری و رایانه و در نهایت داشتن مدرک تحصیلی حسابداری، حسابرسی و یا مدیریت مالی می باشد.

نقش و اهمیت حسابرسی داخلی در کسب و کار

تفاوت حسابرس داخلی و خارجی چیست؟

تفاوت های حسابرس داخلی و خارجی در اهداف آنها و بررسی صورت وضعیت مالی شرکت ها است که وظیفه حسابرس داخلی پیگیری اهداف مالی و کشف انحرافات مالی مدیران و وظیفه  حسابرس مستقل بررسی اسناد و مدارک مالی و تهیه گزارش در خصوص عملکرد شرکت ها می باشد، حسابرسان داخلی اغلب از داخل خود سازمان و یا به صورت شخصیتی مستقل خارج از سازمان انتخاب می شوند ولی حسابرسان مستقل حتما بایستی از موسسات حسابداری و حسابرسی انتخاب شوند و کاملا مستقل و بر حسب استانداردهای حسابداری و اهداف مشخص عمل می کنند و از مدیران سازمان دستوری نمی گیرند، اما حسابرسان داخلی دقیقا زیر نظر مدیران سازمان ها و بر اساس اهداف تعیین شده آنها کار می کنند.  و در نهایت حسابرسان داخلی موظفند بعد از بررسی های مالی صورت حساب و مدارک به هیات مدیره و مدیریت پاسخ گو باشند و گزارش دهی نمایند اما حسابرسان مستقل بایستی به سهامداران و ارگان های دولتی گزارش دهند.

شرکت ها و موسسات حسابرسی موجودیتی هستند که به بررسی و ارزیابی صورت های مالی و اهداف مالی در شرکت های خصوصی و سازمان ها می پردازند و تمامی عملیات توسط حسابرسان خبره انجام میگیرد و در قبال ارائه خدمات هزینه مشخص و ثابتی را دریافت می کنند.

راشا مشاوران راستین

با موسسه راشا مشاوران راستین همراه شوید تا از خدمات مالی و مشاوره مالیاتی، اجرای خدمات حسابداری و حسابرسی، بهره مند شوید و فرآیندهای کاری کسب و کار خود را کارآتر کرده و بهره وری تان را در سازمان تان افزایش دهید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *