آیین نامه های اجرایی دفاتر

آیین نامه های اجرایی دفاتر

 

به طور کلی در آیین نامه های اجرایی دفاتر و سناد اصطلاحات خاصی به کار میروند که بایستی مخاطب معنای دقیق هر کدام از آنها را بداند. منظور از سازمان در آیین نامه امور مالیاتی، کشور می باشد، قانون در آیین نامه ها شامل قوانین مالیات های مستقیم مصوب سال 66 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد. دفتر روزنامه، دفتری است که درآن کلیه معاملات و محاسبات مالی و با رعایت اصول قوانین تجارت تمامی موارد مالی حسابداری در آن ثبت می گردد که می تواند به صورت دستی یا ماشینی باشد.

دفتر کل

منظور از دفتر کل، دفتری است که در آن عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه به صورت سرفصل و یا کد گذاری حساب ها در صفحات مخصوص ثبت می شود. دفاتر روزنامه و کل مشترک دفتری است یک سری ستون برای سرفصل حساب های متفاوت دارد و در نهایت اشخاص حقیقی و حقوقی نتایج کل عملیاتشان را از این دفاتر استخراج میکنند و سپس به تهیه و تنظیم صورت های مالی می پردازند.

دفاتر معین

دفاتر معین دفاتری هستند که به مجزا و تفکیک کردن هر کدام از حساب های دفتر کل بر حسب شرایط و مقتضیات لازم می پردازند.

آیین نامه های اجرایی دفاتر

اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه های مالیاتی فرم هایی هستند که به اظهار درآمدها، هزینه ها، بدهی، سرمایه، دارایی، معافیت ها، درآمدهای مشمول مالیاتی، بخشودگی ها و اطلاعات هویتی و مکانی تهیه و اعلام می گردند.

سندهای حسابداری

سندهای حسابداری فرم هایی می باشند که رویدادهای مالی و حسابداری طبق اصول حسابداری در آنها ثبت گردیده و شامل توضیحات خاصی هم می باشند.

تکالیف مودیان

تکالیف مودیان در خصوص نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک به سه قسمت تقسیم می گردد:

صاحبان مشاغل گروه اول و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل با رعایت موارد زیر می باشند، رویدادهای مالی بایستی به ترتیب روزانه و تاریخ وقوع ثبت گردند، مودیان برای استفاده از نرم افزارها بایستی از نرم افزارهای مورد قبول سازمان مالیاتی استفاده نمایند، نگهداری دفاتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز می باشد، تمامی دفاتر و اسناد حسابداری بایستی بر اساس پول رایج کشور و به زبان فارسی درج گردد، و ارائه دفاتر سفید و نانوشته در حکم عدم ارائه دفتر خواهد بود و برخی موارد دیگر… .

صاحبان مشاغل گروه دوم ایشان مکلفند در هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا و سایر درآمدها و اسناد هزینه های انجام شده را به تفکیک تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری نمایند و صورت های درآمد و هزینه خود را به صورت ماهانه در چهارچوب فرم های مربوطه تنظیم نمایند.

صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار گرفته اند بایستی تمامی درآمد ها و هزینه های اسناد را به شرح فرم خلاصه درآمد و هزینه سالانه مودیان گروه سوم تنظیم نمایند. در مورد نحوه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک، دفاتر، صورت درآمدها و هزینه های ماهانه و خلاصه درآمد اسناد و مدارک با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده و در برگه درخواست ارائه دفاتر و اسناد و مدارک تحویل و توسط اداره مالیاتی صورت مجلس می گردد.

آیین نامه های اجرایی دفاتر

راشا مشاوران راستین

برای دریافت خدمات مالیاتی و مشاوره مالیاتی با راشا مشاوران راستین در تماس باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *