نویسنده راشا

اظهارنامه-مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی (قسمت نهم)

در قسمت نهم این مقاله با راشا مشاوران راستین همراه باشید تا به سه پرسش اظهارنامه های مالیاتی عملکرد تا چه زمانی مورد رسیدگی قرار می گیرد /آیا بعد از ارسال اظهارنامه مالیاتی امکان اصلاح اظهارنامه وجود دارد/چه مودیانی ملزم به ارائه صورتهای مالی در اجرای ماده 272 ق.م.م هستند ؛ پاسخ دهیم. ... ادامه مطلب...