اظهارنامه-مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی (قسمت نهم)

در قسمت نهم این مقاله با راشا مشاوران راستین همراه باشید تا به سه پرسش اظهارنامه های مالیاتی عملکرد تا چه زمانی مورد رسیدگی قرار می گیرد /آیا بعد از ارسال اظهارنامه مالیاتی امکان اصلاح اظهارنامه وجود دارد/چه مودیانی ملزم به ارائه صورتهای مالی در اجرای ماده 272 ق.م.م هستند ؛ پاسخ دهیم. ... ادامه مطلب...
اظهارنامه الکترونیکی

راهنمای استفاده از سامانه آنلاین دریافت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی ( قسمت هفتم)

در این قسمت با راشا مشاوران راستین همراه باشید تا با نحوه تکمیل جدوال 21تا25 آشنا شوید و همه اطلاعات لازم را برای دریافت اظهارنامه الکترونیکی در این مقاله بدست آورید. ... ادامه مطلب...
اظهارنامه الکترونیکی

راهنمای استفاده از سامانه آنلاین دریافت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی ( قسمت ششم)

در قسمت ششم این مقاله با راشا مشاوران راستین همراه باشید تا راهنمای استفاده از سامانه آنلاین دریافت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی بهره برده و اظهارنامه خود را به درستی تکمیل فرمایید. ... ادامه مطلب...