سوالات متداول

از ما بپرسید

فرم تماس سریع

  آیا سوالی دارید؟

  راحت باشید و از ما سوال کنید …

  لطفا سؤالات زیر را بخوانید و اگر پاسخ خود را پیدا نکردید، از طریق فرم زیر آن را برای ما بنویسید، در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

  سوالات متداول

  سوالات پرتکرار از سوی کاربران

  سود سپرده بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و جوایز آنها مشمول مالیات می شوند؟

  در صورتی که این بانکها و موسسات دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی باشند، خیر.

  افزایش درآمد چه تاثیری در مالیات دارد؟

  در صورتی که درآمد ابرازی مشمول مالیات مودی، از درآمد سال گذشته او ۱۰% افزایش داشته باشد، به ازای هر ۱۰%، ۱% از مالیات وی کاسته خواهد شد. این نرخ تا ۵% می تواند کاهش یابد

  چه مجوز هایی در مورد فعالیت قانونی مودیان مالیاتی مورد قبول سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد؟

  ۱- مجوز تاسیس کارگاه و کارخانه

  ۲- کارت بازرگانی

  ۳- پروانه بهره برداری معدن یا کارخانه یا کارگاه

  ۴- گواهی فعالیت دانش بنیان

  ۵- مجوزهای صادره از جانب سازمان بورس و اوراق بهادار

  ۶- گواهی نوسازی

  ۷- گواهی فعالیت خدماتی

  مالیات بر ارزش افزوده در قرارداد های پیمانکاری از چه زمانی قابل اعمال است؟

  از تاریخ صورت حساب یا تاریخ ارائه خدمات هرکدام که مقدم باشند.

  آخرین مرحله رسیدگی به اعتراض مالیاتی چیست؟

  دیوان عدالت اداری که یکی از سازمان های وابسته به قوه قضائیه می باشد آخرین مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی به شمار می رود.

  آیا ممیز کل مجاز به رسیدگی به اعتراض مودی نسبت به مالیات می باشد؟
  بله. اصولاً اولین گام در رسیدگی به اعتراض مودی مالیاتی پیش از آن که مراتب به هیئت حل اختلاف بدوی مالیاتی برود، رسیدگی از سوی ممیز کل ( رئیس امور مالیاتی) می باشد. ممیز کل می تواند به موضوع رسیدگی و بر اساس موارد اعلامی و اسناد و مدارک ابرازی در مورد اعتراض مودی اعلام نظر نماید.
  کارت اقتصادی چیست؟

  کارتی است که در اجرای ماده ۱۶۰مکرر قانون مالیات های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادر می گردد و شامل نام و شماره اقتصادی مودی مالیاتی است.

  آیا اظهارنامه مالیاتی برآوردی در زمان خاصی باید تسلیم شود؟

  خیر. اساسا اظهارنامه مالیاتی برآوردی به وسیله سازمان امور مالیاتی تسلیم می شود، نه مودی. بنابر این هر زمان که سازماتن امور مالیاتی تشخیص دهد برابر قانون اقدام به تنظیم اظهارنامه مالیاتی برآوردی خواهد نمود.

  نرخ صفر مالیاتی چیست؟

  نرخ صفر مالیاتی نوعی از معافیت مالیاتی است که برای مدت معینی پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر برای مودی بر اساس قانون در نظر گرفته می شود.

  آیا هزینه ای که افراد برای بیمه نامه های خود میکنند مشمول پرداخت مالیات می شود؟

  خیر.هزینه هایی که اشخاص برای دریافت انواع بیمه نامه های مربوط به فعالیت‌ها و دارایی‌های خود می نمایند جزء هزینه قابل قبول مالیاتی آنان به شمار می رود.

  آیا هزینه اجاره بهای ماشین آلات جزء هزینه های قابل قبول می باشد؟

  برابر ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه اجاره بهای دستگاه ها؛ ماشین آلات و ادوات لازم برای فعالیت بنگاه اقتصادی جزء هزینه های قابل قبول مالیات دهنده به شمار می‌رود.

  آیا واحدهای مسکونی که مورد استفاده تجاری یا اداری است مشمول معافیت مالیات تا ۱۵۰ متر مساحت است؟

  براساس دستورالعمل های صادره از سوی سازمان امور مالیاتی فقط واحدهای مسکونی که مورد استفاده مسکونی است مشمول معافیت هستند.

  در موارد مالیاتی آیا تفاوتی بین ۳۰ روز و یک ماه است؟

  بله. در مواردی که به مهلت یک ماهه اشاره شده باشد ماه های ۳۱ روزه و ۲۹ روزه نیز یک ماه به شمار می روند

  آیا مناطق ویژه اقتصادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند ؟

  خیر. شرکت ها و کارخانجات و بنگاههای تولیدی و اقتصادی که در مناطق ویژه اقتصادی قرار دارند مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند البته به شرطی که مبادلات آنها فقط در مناطق ویژه اقتصادی باشد.

  ضرایب مالیاتی چیست؟

  ضرائب مالیاتی ارقام مشخصه ای هستند که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات تلقی می شود.

  صلاحیت هیئت حل اختلاف تجدید نظر نسبت به هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی تا چه حدود است؟

  هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می تواند رای هیئت حل اختلاف بدوی را نقض و خودش راسا به موضوع رسیدگی نماید و رای صادر کند.

  عالی ترین مرجع مالیاتی ایران دیوان عدالت اداری است یا شورای عالی مالیاتی؟

  شورای عالی مالیاتی. دیوان عدالت اداری نهاد اداری و شبه قضایی ناظر بر مقامات و مراجع مالیاتی به شمار می رود، بنابراین خودش مرجع مالیاتی محسوب نمی شود.

  آیا واحدهای مسکونی که مورد استفاده تجاری یا اداری است مشمول معافیت مالیات تا ۱۵۰ متر مساحت است؟

  ب

  آیا واحدهای مسکونی که مورد استفاده تجاری یا اداری است مشمول معافیت مالیات تا ۱۵۰ متر مساحت است؟

  ب

  آیا واحدهای مسکونی که مورد استفاده تجاری یا اداری است مشمول معافیت مالیات تا ۱۵۰ متر مساحت است؟

  ب

  آیا واحدهای مسکونی که مورد استفاده تجاری یا اداری است مشمول معافیت مالیات تا ۱۵۰ متر مساحت است؟

  ب

  آیا واحدهای مسکونی که مورد استفاده تجاری یا اداری است مشمول معافیت مالیات تا ۱۵۰ متر مساحت است؟

  ب

  آیا واحدهای مسکونی که مورد استفاده تجاری یا اداری است مشمول معافیت مالیات تا ۱۵۰ متر مساحت است؟

  ب

  آیا واحدهای مسکونی که مورد استفاده تجاری یا اداری است مشمول معافیت مالیات تا ۱۵۰ متر مساحت است؟

  ب